ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η εταιρεία μας ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι συνεργάτης της Διαδικασίας Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, με κύκλο εργασιών το 2015 πάνω από 14 εκατ. ευρώ και με 160 εξειδικευμένους συμβούλους προσωπικό, αποτελεί σήμερα την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Από το 1995 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της, αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και επιχειρώντας με σκοπό την ανάπτυξή τους. Ξεκινήσαμε την ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ως συνεργάτες στην Βόρεια Ελλάδα της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε..

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υπηρεσίες Συμβούλου Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών

Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Επιχειρηματική ανάπτυξη

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης

Υπηρεσίες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονου έργου και δράσης

Διοίκηση, Διαχείριση & Αξιολόγηση Έργων και Προγραμμάτων

Η πολυπλοκότητα των έργων και προγραμμάτων συνεχώς αυξάνεται, απαιτώντας συχνά σημαντική εμπειρία και πόρους, όχι μόνο για τη διαχείριση αλλά και για την επιτυχή εφαρμογή τους.

Σχεδιασμός Αναπτυξιακής Πολιτικής

Η χάραξη και εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής αποτελεί ένα σύνθετο τομέα

leave a message ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ